Zobowiązanie ochrony danych osobowych

Zebrane informacje

Łączna prezentacja SONAX GmbH w Internecie, w kilkoma wyjątkami, może używana bez ujawniania danych osobowych. Jednym z wyjątków jest zakładka „Kontakt”.

Podczas używania treści internetowych SONAX GmbH, Serwer Internetowy (serwer stron www) SONAX GmbH będzie automatycznie rejestrował i analizował dostęp do danych technicznych. Informacje te jednak nie mogą być przypisane do danej osoby, co znaczy że pojedynczy użytkownik pozostaje anonimowy.

Dostęp do danych technicznych

Rejestrowany i analizowany dostęp do danych technicznych odnosi się na przykład do informacji o użytej przeglądarce internetowej i używanego systemu operacyjnego, nazwy domeny która jest używana przy odwiedzinach stron SONAX GmbH, średniego czasu poświęconego na wyświetlanie strony, stron informacyjnych wezwanych na stronie SONAX GmbH.

Dodatkowo, na niektórych stronach informacyjnych SONAX GmbH posłuży się „Ciasteczkami” („Cookies”), to znaczy niewielkich elementów które serwer internetowy może przesłać do osoby, która wyświetla treści internetowe. Poprzez takie „Ciasteczka” („Cookies”) komputer użytkownika, u którego zostały wyświetlone treści internetowe SONAX GmbH może być zidentyfikowany przez tę wizytę i używanie stron internetowych SONAX GmbH zostanie ułatwione. Jednakże, dla użytkownika istnieje możliwość dopasowania przeglądarki internetowej w taki sposób, że będzie wysłana informacja o akceptacji lub odrzuceniu „Ciasteczek” („Cookies”).

Zbieranie informacji dostępu technicznego ma na celu przyczynienie się do ciągłego doskonalenia atrakcyjność i łatwości obsługi stron internetowych SONAX GmbH i zebrać bezzwłocznie informacje o ewentualnych problemach technicznych.

 

Dane osobowe:

Dane osobowe będą zbierane, przetwarzane i używane jeśli zostały one celowo nam ujawnione. Może to nastąpić na przykład w przypadku ogólnego badania kwestionariuszowego lub bezpośredniego kontaktu, które są w zakresie dochodzenia.

Używanie danych

SONAX GmbH będzie zbierać, przetwarzać i używać wszystkich powiązanych danych osobowych uzyskanych od użytkowników na swojej stronie internetowej wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych. W praktyce, dane te są wykorzystywane do przetwarzania zapytań, lub do korzystania z usług internetowych SONAX GmbH, a ponadto do obsługi spraw gospodarczych, na przykład rozliczania umów oraz ochrony uzasadnionych interesów gospodarczych. Może to dotyczyć usług na rzecz partnerów zainteresowanych informacjami o firmie SONAX GmbH, jej produktach i usługach, jak również udzielania pomocy i wsparcia dla klientów, opracowywania ofert i kwestii projektowania ofert serwisowych oraz produktów, zgodnie z wymogami.

SONAX nie przekaże osobom trzecim danych osobowych odwiedzających strony bez ich wyraźnej zgody.

 

Informacje, modyfikacja i usuwanie danych

Osoby odwiedzające treści internetowe SONAX GmbH w każdym momencie są uprawnieni, zgodnie z obowiązującym prawodawstwem, do uzyskania informacji o tym, czy i jakie dane osobowe o nich były przechowywane. SONAX GmbH będzie odpowiednio odpowiadać na takie wnioski.

Stosowne pytania należy przesłać do Kierownika ds. Ochrony Danych (Data Protection Manager) za pośrednictwem poczty e-mail: info@sonax.de. W ten sposób można również wnioskować o zmiany i usunięcie wpisów.

Bezpieczeństw

Dane zebrine przez SONAX GmbH będą chronione przy pomocy odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków, w celu zabezpieczenia ich przed niebezpieczną lub zamierzoną manipulacją, utratą, zniszczeniem, dostępem osób trzecich, nieprawnym ujawnieniem osobom trzecim.

Takie środki bezpieczeństwa będą stale sprawdzane i udoskonalane według postępującego rozwoju technologicznego i warunków organizacyjnych.

Wtyczki Facebooka i ich używanie

Nasza strona używa wtyczek do serwisu społecznościowego Facebook, który jest obsługiwany przez Facebook Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto CA 94304, USA.

Jeśli uzyskujesz dostęp do naszej strony ze stron, które posiadają taką wtyczkę, tworzy to połączenie z serwerami Facebooka i wtyczka jest widoczna na stronie poprzez wiadomość wysyłaną do przeglądarki. Równocześnie informuje to serwer Facebooka która z naszych stron została odwiedzona. Jeśli jesteś zalogowany jako użytkownik Facebooka, ta informacja zostanie umieszczona na osobistym koncie użytkownika Facebooka. To samo dzieje się przy użyciu innych funkcji wtyczki, takich jak kliknięcie „Lubię to” lub opublikowanie komentarza. Można tego uniknąć tylko przez wylogowanie się przed użyciem wtyczki.

Bardziej szczegółowe informacje o zbieraniu i użyciu danych przez Facebook, jak również wpływu tego procesu na prawa i prywatność użytkownika można znaleźć w Polityce Ochrony Danych Facebook.

Kontakt w sprawie ochrony danych w SONAX GmbH

Na wszystkie pytania odnoszące się do przetwarzania zebranych danych osobowych odpowie Kierownik ds. Ochrony Danych (Data Protection Manager) SONAX GmbH.

Zakres

Wskazania Ochrony Danych Osobowych stosuje się wyłącznie do wyświetlania treści internetowych SONAX GmbH. Dostosowuje się je na bieżąco do zbliżających się wymagań.