Dbanie o środowisko naturalne

Odpowiedzialna pielęgnacja

Dla firm i marek odnoszących sukces przez ponad 60 lat - tak jak to było w przypadku SONAX, wiele czynników musi na dłuższą metę odpowiednio na siebie oddziaływać. Od samego początku, który datuje się na ponad 100 lat temu, grupa charakteryzowała się działaniem opartym na odpowiedzialności względem społeczeństwa i środowiska. Jako nowoczesne i międzynarodowe przedsiębiorstwo skupiamy się szczególnie na wszystkich kwestiach mających istotny wpływ na cele w zakresie zrównoważonego rozwoju i sukcesu.

Ochrona środowiska

Proces rozwoju produktów i procesy biznesowe są konsekwentnie ukierunkowane na ochronę i zachowanie zasobów naturalnych. SONAX GmbH jest zobowiązana do uznawania swojej odpowiedzialności wobec środowiska i społeczeństwa. Ten standard postępowania jest podkreślany przez aktywny udział w inicjatywie "Odpowiedzialność i troska" ("Responsible Care") dotyczącej całej branży. SONAX rokrocznie dokumentuje wysoki stopień spełniania wymogów inicjatywy, gwarantując w ten sposób maksymalną przejrzystość. Już w 2005 roku obydwa przedsiębiorstwa: Hoffmann Mineral GmbH i SONAX GmbH uzyskały certyfikat ISO 14001 (środowisko).

Nagroda środowiska miasta Neuburg

W 2005 roku miasto Neuburg nagrodziło HOFFMANN Group of Companies swoją nagrodą środowiskową. Nagroda skupia się na docenieniu zasług na rzecz ochrony środowiska - głównie działań na rzecz przywracania stanu naturalnego w obszarach eksploatowanych w związku z ziemią krzemionkową i tworzeniem biotopów przez HOFFMANN Mineral, która jest firmą matką dla SONAX i genezą marki SONAX.

Efektywność operacyjna

Koncepcje i programy które okazały się ekonomicznie uzasadnione w HOFFMANN Group of Companies są bezpośrednio związane z efektem zrównoważonego rozwoju. Przykładem jest nasz nowy zaawansowany system recyklingu wody i stosowanie najnowocześniejszych oczyszczalni, które znacznie obniżyły zużycie wody w procesie produkcji. Takie oszczędności wody i energii w produkcji związane są ze wzrostem produktywności i redukcji kosztów, niezbędnych do tworzenia ekonomicznych podstaw przedsiębiorstwa. Jednak tylko praktyczna ochrona środowiska stanowi podstawę do prawidłowego rozwoju ekonomicznego firmy w przyszłości. Ogólnie rzecz biorąc, na początku otwieramy możliwości do działania, a następnie podążamy już właściwą drogą.

Zarządzanie jakością

Najlepsze produkty i wysoka jakość procesów są kluczowymi czynnikami sukcesu zapewniającymi SONAX przewagę nad konkurencją. Wiele testów przeprowadzanych przez niezależne instytucje potwierdziło atestami wysoką jakość produktów. Uznany system zarządzania jakością SONAX gwarantuje pomyślne efekty: certyfikat ISO przyznany przez TÜV potwierdza wdrożenie i stosowanie procedur zgodnych z wymogami ISO 9001. SONAX posiada ten certyfikat od 1994 roku.

Neuburg, 10th May, 2012