Hoffmann Group

W grupie Hoffmann postrzegamy wszystkie należące do niej firmy jako połączenie naszych własnych, indywidualnych i prawnie autonomicznych grup przedsiębiorstw; zjednoczonych pod jednym Zarządem, Radą Nadzorczą i posiadającymi tych samych partnerów.

Unternehmensgruppe Hoffmann - Überblick

Podkreślamy naszą niezależność i zabezpieczamy ją dzięki długofalowemu utrzymywaniu aktywów finansowych i rozsądne rezerwy kapitałowe spółek. Nasze firmy są zdecentralizowane i działają autonomicznie. Zarządzanie strategiczne, alokacja zasobów i centralnie świadczone usługi zapewniają osiąganie ich celów.

Data założenia: 1903
Obrót: ok. 80 Mln Euro (2012)
Zatrudnienie: ok. 480 pracowników